Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
503

II K 330/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: skazanie na karę grzywny
Sygn. akt II K 330/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jakub Wąwoźny Protokolant – sekr. sądowy Anna Kowalska przy udziale Prokuratora – J. G. po rozpoznaniu w dniu 13/11/2014r., 05/02/2015r., 16/04/2015r., 18/06/2015r., 12/10/2015r., 10/03/2016r. i 15/03/2016 roku sprawy: A. W. (1) c. M. i A. z domu G. ur. (...) w C. oskarżonej o to, że: w dniu 13 kwietnia 2014 roku o godz. 1:16 w C. w skl
Czytaj więcej»

II K 331/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-02-10

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ocena wiarygodności wyjaśnień oskarżonego - odmienne wersje prezentowane w toku postępowania przygotowawczego i sądowego, uznanie za winnego i wymierzenie kary po zastosowaniu art. 37 a kk.
Sygn. akt II K 331/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agata Makowska-Boniecka Protokolant – sekr. sądowy Kamila Skorupska przy udziale Prokuratora – L. O. po rozpoznaniu w dniu 24/06/2016 roku, 29/11/2016 roku, 27/01/2017 roku oraz 10/02/2017 roku sprawy: K. R. s. R. i H. z domu P. ur. (...) w B. oskarżonego to, że: w dniu 31 maja 2015 roku w miejscowości K. w klubie (...) dokonał uszkodz
Czytaj więcej»

II K 331/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-11-14

Data publikacji: 2018-12-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Kara łączna powinna odzwierciedlać całą kryminalną aktywność skazanego oraz uwzględniać wymogi prewencji ogólnej, jak i szczególnej.
Sygn. akt: II K 331/18 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w C. Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz Protokolant – sek. sąd. Kamila Skorupska przy udziale Prokuratora ----- po rozpoznaniu w dniu 14.11.2018 sprawy L. Z. s. J. i B. z domu Z. , ur. (...) w C. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w C. z dnia (...) r. w sprawie o sygn. akt II K 482/17 za czyny wypełniające znamiona z art. 209§1a
Czytaj więcej»

II K 334/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Brzmienie przepisu art.244 kk przewiduje granicę ustawowego zagrożenia od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, zaś przepis art. 42 § 1 a pkt 2 kk wprowadza obligatoryjny środek zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w wypadku skazania za to przestępstwo.
Sygn. akt II K 334/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz Protokolant – sekr. sądowy K. S. przy udziale Prokuratora – ----- po rozpoznaniu w dniu 13/12/2017 roku sprawy: W. S. s. T. i H. z domu B. ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: w dniu 2 sierpnia 2017 roku w C. na ulicy (...) w ruchu lądowym kierował pojazdem marki K. o nr rej. (...) 7GU2 wbrew zakazowi prowadze
Czytaj więcej»

II K 333/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-12-03

Data publikacji: 2018-12-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zobowiązanie do podjęcia stałej pracy zarobkowej w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się wyroku nie może być utożsamiane z obowiązkiem wykonywania pracy zarobkowej, o którym mowa w art. 72 § 1 pkt.4 kk, albowiem zobowiązanie to dotyczy wykonywania pracy przez cały okres próby, natomiast zobowiązanie oskarżonego do podjęcia pracy w (...)
Sygn. akt II K 333/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w (...) II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz Protokolant – sekr. sądowy K. S. przy udziale Prokuratora – ----- po rozpoznaniu w dniu 03/12/2018 roku sprawy: D. K. s. A. i K. z domu S. ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: w okresie od 20 lipca 2016 r. do 10 maja 2018r. w C. uporczywie uchylał się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna I. K. w
Czytaj więcej»

II K 335/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wyrok łączny.
Sygn. akt: II K 335/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w C. (...) Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jakub Wąwoźny Protokolant – sekr. sąd. A. K. przy udziale Prokuratora G. Wiącek po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 roku sprawy M. K. urodzonego w dniu (...) w C. syna J. i C. zd. B. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w C. (...) z dnia (...) r w sprawie o sygn. akt II k (...) na karę 1 roku pozbawienia woln
Czytaj więcej»

II K 336/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: uznanie za winnego i skaznie
Sygn. akt II K 336/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jakub Wąwoźny Protokolant – sekr. sądowy (...) przy udziale Prokuratora – L. O. po rozpoznaniu w dniu 21/01/2016 roku sprawy: M. G. s. R. i H. z domu O. ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: 7 sierpnia 2015 roku, w C. kierował motorowerem m-ki L. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości – 1,08 mg/l w wydychanym powietrzu t
Czytaj więcej»

II K 340/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-12-17

Data publikacji: 2020-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Bezwzględna kara pozbawienia wolności za przestępstwo niealimentacji oraz z art. 190a § 1 kk i art. 244 kk
Sygn. akt II K 340/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Agata Makowska - Boniecka Protokolant - sekr. sądowy A. K. przy udziale Prokuratora - Asesora M. W. po rozpoznaniu w dniu 03/12/2019 r. i 17/12/2019 r. sprawy: D. S. (1) s. A. i I. z domu B. ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: I . w okresie od listopada 2018 r. do sierpnia 2019 r. w C. uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego
Czytaj więcej»

II K 342/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Sygn. akt II K 342/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26/11/2019 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Agata Makowska - Boniecka Protokolant – sekretarz sądowy K. S. przy udziale Prokuratora - ----- po rozpoznaniu w dniu 26/11/2019 r. sprawy: A. U. s. B. i D. z domu K. ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: w dniu 24 sierpnia 2019 r. w miejscowości P. , powiat (...) , kierował w ruchu lądowym na drodze publicznej (...) ciągnikiem rolniczym m
Czytaj więcej»

II K 345/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-09-16

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wyrok łączny wydany w oparciu o przepisy Kodeksu Karnego obowiązujące do dnia 30.06.2015 roku ( tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. - Dz. U. z 2015 r., poz.396).
Sygn. akt II K 345/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2016 roku Sąd Rejonowy w C. (1) II Wydział K. w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Makowska-Boniecka Protokolant: sekr. sąd. Kamila Skorupska w obecności Prokuratora L. O. po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 r. sprawy: E. J. (1) ur. (...) w G. - D. syna C. i I. z domu W. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w W. (1) z dnia 25 września 1979r., sygnatura akt II K 255/79, za czyny popełnione w
Czytaj więcej»