Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
604

II K 301/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-12-02

Data publikacji: 2019-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 301/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz Protokolant – stażysta A. K. przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w dniu 02/12/2019 roku sprawy: J. B. , syna S. i T. z domu K. , urodzonego (...) w C. , oskarżonego o to, że: 20 czerwca 2019 r. w miejscowości N. po drodze publicznej (...) kierował motorowerem marki R. nr rej. (...) będąc w stanie nie
Czytaj więcej»

II K 303/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: wyrok uniewinniający . Należy przyjąć usprawiedliwiony błąd co do oceny prawnej czynu, jeżeli sprawca otrzymał informacje kompetentnego organu władzy publicznej o legalności zamierzonego czynu .
Sygn. akt II K 303/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz Protokolant – sekr. sądowy K. S. przy udziale Prokuratora – W. P. po rozpoznaniu w dniu 28/08/2017 roku oraz 16/10/2017 roku sprawy: T. M. (1) s. J. i M. z domu G. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w okresie od nie później niż od 18 sierpnia 2015 roku do 24 września 2015 roku w U. , w krótkich odstępac
Czytaj więcej»

II K 310/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2021-03-09

Data publikacji: 2021-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 310/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04/02/2021 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Jakub Wąwoźny Protokolant - sekretarz sądowy A. K. przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu w dniu 04/02/2021 r. sprawy: P. S. s. E. i J. z d. M. , ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: w dniu 27 maja 2020 r. w C. przy ul. (...) -lecia wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał przy sobie subst
Czytaj więcej»

II K 319/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: warunkowe umorzenie postępowania karnego, zakaz prowadzenia pojazdów mecha nicznych kategorii B, świadczenie pieniężne na rzecz FPP i PP.
Sygn. akt II K 319/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agata Makowska - Boniecka Protokolant – sekr.sądowy A. K. przy udziale Prokuratora – S. C. po rozpoznaniu w dniu 01/03/2016 roku sprawy: P. K. s. R. i J. z domu R. ur. (...) w T. oskarżonego o to, że: w dniu 14 lipca 2015r. około godziny 07:15 w miejscowości W. , na drodze nr K-55 kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki V. o n
Czytaj więcej»

II K 322/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-10-29

Data publikacji: 2018-11-26

trafność 100%

Sygn. akt II K 322/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz Protokolant – sekr. sądowy K. S. przy udziale Prokuratora – ------ po rozpoznaniu w dniu 29/10/2018 roku sprawy: J. S. (1) s. E. i H. z domu K. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w grudniu 2017 r. w C. na ul. (...) dokonał przywłaszczenia rzeczy znalezionej w postaci telefonu komórkowego m-ki S. (...) o
Czytaj więcej»

II K 324/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-01-29

Data publikacji: 2019-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: umorzenie postępowania na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia ( art. 266 § 1 kk )
Sygn. akt II K 324/18 POSTANOWIENIE Dnia 29 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Makowska-Boniecka Protokolant: stażysta M. P. przy udziale Prokuratora: Witolda Preisa po rozpoznaniu w dniach 22 stycznia 2019 r. i 29 stycznia 2019 r. na posiedzeniu jawnym sprawy na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez (...) M. B. , E. B. sp. j. z siedzibą w C. przeciwko M. M. (1) - oskarżonemu o przestępstwo z art. 266 § 1 k.k. w prz
Czytaj więcej»

II K 331/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-02-10

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ocena wiarygodności wyjaśnień oskarżonego - odmienne wersje prezentowane w toku postępowania przygotowawczego i sądowego, uznanie za winnego i wymierzenie kary po zastosowaniu art. 37 a kk.
Sygn. akt II K 331/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agata Makowska-Boniecka Protokolant – sekr. sądowy Kamila Skorupska przy udziale Prokuratora – L. O. po rozpoznaniu w dniu 24/06/2016 roku, 29/11/2016 roku, 27/01/2017 roku oraz 10/02/2017 roku sprawy: K. R. s. R. i H. z domu P. ur. (...) w B. oskarżonego to, że: w dniu 31 maja 2015 roku w miejscowości K. w klubie (...) dokonał uszkodz
Czytaj więcej»

II K 331/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-11-14

Data publikacji: 2018-12-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Kara łączna powinna odzwierciedlać całą kryminalną aktywność skazanego oraz uwzględniać wymogi prewencji ogólnej, jak i szczególnej.
Sygn. akt: II K 331/18 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w C. Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz Protokolant – sek. sąd. Kamila Skorupska przy udziale Prokuratora ----- po rozpoznaniu w dniu 14.11.2018 sprawy L. Z. s. J. i B. z domu Z. , ur. (...) w C. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w C. z dnia (...) r. w sprawie o sygn. akt II K 482/17 za czyny wypełniające znamiona z art. 209§1a
Czytaj więcej»

II K 332/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2022-12-30

Data publikacji: 2023-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Pomocnictwo do przestępstwa z art. 279 § 1 kk popełnionego przez nieletnich
Sygn. akt II K 332/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Agata Makowska - Boniecka Protokolant - st. sekr. sądowy B. M. przy udziale Prokuratora - asesora M. A. po rozpoznaniu w dniach 21.10.2022 r., 16.12.2022 r. i 30.12.2022 r. sprawy: D. S. s. R. i V. z domu K. ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: w dniu 11 lipca 2022 r. działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi nieletnimi, co do
Czytaj więcej»

II K 325/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-11-20

Data publikacji: 2019-12-12

trafność 100%

Sygn. akt II K 325/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20/11/2019 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz Protokolant - sekr. sądowy K. S. przy udziale Prokuratora - ----- po rozpoznaniu w dniu 20/11/2019 r. sprawy: Ł. Z. s. E. i J. z domu K. ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: w okresie od stycznia 2015 r. do lipca 2019 r. w C. uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rze
Czytaj więcej»