Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
402

I C 59/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 59/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska-Bublik Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko małoletnim M. S. i K. S. reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego matkę A. K. , I. D. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji orz
Czytaj więcej»

I C 77/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-10-21

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 77/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2016 r. w Chełmnie sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w W. przeciwko R. F. o zapłatę orzeka: I Oddala powództwo. II Stwierdza , że koszty procesu ponosi powód we własnym zakresie. UZASADNI
Czytaj więcej»

I C 86/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 86/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sławomir Lewandowski Ławnicy: ---------------------- Protokolant starszy sekretarz sądowy Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko M. J. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego M. J. na rzecz powoda Banku (...) S . A. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 169/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 169/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2016 roku w C. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko M. K. o zapłatę orzeka : I Zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda B. (
Czytaj więcej»

I C 182/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2017-12-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 182 /17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2017 roku w C. sprawy z powództwa A. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą W. przeciwko A. Z. o zapłatę orzeka : I Oddala powództwo . II Zasądza od powoda
Czytaj więcej»

I C 195/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2017-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 195/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR SSR Ewa Melkowska-Bublik Protokolant: sekr. sądowy Dominika Ritter po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A z siedzibą we W. przeciwko M. M. o zapłatę I Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.261,18 zł (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych
Czytaj więcej»

I C 201/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-06-10

Data publikacji: 2019-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 201/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Lewandowski Protokolant: sekretarz sądowy Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 r. sprawy z powództwa (...) Bank S. A. z siedzibą we W. przeciwko M. W. o zapłatę 1. uchyla nakaz zapłaty z dnia 29 stycznia 2019 r., wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Chełmnie, w sprawie o sygnaturze (...) – w całości
Czytaj więcej»

I C 207/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2018-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 207/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 września 2018 roku w C. sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. przeciwko T. W. o zapłatę orzeka : I Zasądza od pozwanego T. W. na rzecz powódki Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 1096,89 zł ( jeden tysi
Czytaj więcej»

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 226/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2016 roku w C. sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych N. Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko J. K. (1) o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda (...
Czytaj więcej»

I C 226/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 226/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Mleczko- Pawlikowska Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Beska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko J. R. i R. R. I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda na rzecz pozwanych J. R. i R. R. solidarnie kwotę 3.600,00 zł ( trzy tysiące sześćset złotych)
Czytaj więcej»