Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
464

I C 7/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska - Bublik Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa S. E. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę orzeka: I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. E. kwotę (...) zł / (...) / z odsetkami ustawowymi za opóźnienie o
Czytaj więcej»

I C 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Mleczko – Pawlikowska Protokolant: sekr. sądowy Dominika Ritter po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Chełmnie sprawy z powództwa M. R. przeciwko: C. pojistovna S.A z siedzibą w P. , Republika Czeska, Oddział w Polsce z siedzibą w W. o: zapłatę I Zasądza od pozwanego C. pojistovna S.A z siedzibą w P. , Republika
Czytaj więcej»

I C 30/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 30/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Mleczko-Pawlikowska Protokolant: sekretarz sądowy Dominika Ritter po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w W. przeciwko L. G. o zapłatę I Oddala powództwo. II Kosztami procesu obciąża powoda. Sygn. akt I C 30/17 upr UZASADNIENIE Powó
Czytaj więcej»

I C 49/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 49/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Mleczko - Pawlikowska Protokolant: sekr. sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. w Chełmnie sprawy z powództwa: R. K. , M. K. (1) przeciwko: Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w C. o ustalenie orzeka: I Oddala powództwo, II Zasądza od powodów R. K. i M. K. (1) solidarnie na rzecz pozwanego Spółdzielni
Czytaj więcej»

I C 59/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 59/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska-Bublik Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko małoletnim M. S. i K. S. reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego matkę A. K. , I. D. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji orz
Czytaj więcej»

I C 59/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 59/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (zaoczny w stosunku do R. S. (1) ) Dnia 5 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska-Bublik Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko małoletnim M. S. i K. S. reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego matkę A. K. , I. D. , R. S. (1) o zw
Czytaj więcej»

II K 193/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-09-02

Data publikacji: 2016-09-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd umarzając wobec oskarżonego postępowanie karne wziął pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które powinny zostać wobec XY osiągnięte w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zdaniem Sądu już sam fakt postawienia mu tak haniebnego, w odczuciu jego środowiska, zarzutu i występowania przed Sądem w charakterze oskarżonego był dla osoby (...)
Sygn. akt II K 193/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agata Makowska - Boniecka Protokolant – sekr. sądowy B. M. przy udziale Prokuratora – W. P. po rozpoznaniu w dniu 02/09/2016 roku sprawy: M. K. s. M. i H. z domu W. ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 11 lipca 2015 roku, w miejscowości Ł. , województwa (...) prowadził w ruchu lądowym motocykl marki Y. nr rej. (...) znajdując s
Czytaj więcej»

II K 194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: orzekając obowiązek naprawienia szkody jako środek probacyjny w ramach art.67§3 k.k. , określić należy termin wykonania tego obowiązku , który pozwoli oskarżonej w sposób realny go wykonać.
Sygn. akt II K 194/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade - Plaskacz Protokolant – sekr. sądowy K. S. przy udziale Prokuratora – G. W. po rozpoznaniu w dniu 30/08/2017 roku sprawy: M. T. c. A. i K. z domu K. ur. (...) w C. oskarżonej o to, że: 17 października 2016 r. w C. przy ul. (...) działając z góry powziętym zamiarem oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadz
Czytaj więcej»

II K 195/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2018-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: wyrok skazujący na karę 2 lat ograniczenia wolności, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 8 lat i świadczenia pieniężnego w kwocie 10.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
Sygn. akt II K 195/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jakub Wąwoźny Protokolant – stażysta M. P. przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w dniu 04/10/2018 roku sprawy: P. Ż. (1) s. S. i M. zd. S. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 14 kwietnia 2018 roku około godziny 12:40 w K. kierował w ruchu lądowym ciągnikiem rolniczym marki U. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nie
Czytaj więcej»

II K 199/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sąd zastosował tryb postępowania w stosunku do nieobecnych ze względu na zaistnienie przesłanek określonych w art. 173 § 1 kks.
Sygn. akt II K 199/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade - Plaskacz Protokolant – sekr. sądowy N. M. przy udziale Oskarżyciela skarbowego – W. W. po rozpoznaniu w dniu 12/10/2016 roku sprawy w postępowaniu w stosunku do nieobecnego M. R. s. L. i E. z/d K. , ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych uchylał się od opoda
Czytaj więcej»