Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
426

II K 228/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wymierzenie kary łącznej
Sygn. akt: II K 228/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jakub Wąwoźny Protokolant – sekr. sąd. B. M. przy udziale Prokuratora W. Preisa po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 roku sprawy A. S. urodzonego w dniu (...) w C. syna L. i W. z domu Z. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn pope
Czytaj więcej»

II K 242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wyrok skazujący.
Sygn. akt II K 242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jakub Wąwoźny Protokolant – sekr. sądowy Barbara Michoń przy udziale Prokuratora – W. P. po rozpoznaniu w dniu 21/12/2015r., 09/05/2016r., 18/07/2016r. i 07/11/2016 roku sprawy: 1. A. S. (1) s. L. i W. z domu Z. , ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: I w dniu 12 marca 2015 roku w C. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z
Czytaj więcej»

II K 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 233 § 1 kk podlega jedynie osoba przesłuchiwana w postępowaniu cywilnym w charakterze strony, która została w trybie art. 304 kpc uprzedzona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań przed odebraniem od niej przez Sąd przyrzeczenia, poprzedzającego ponowne przesłuchanie.
Sygn. akt II K 249/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w C. (...) II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade - Plaskacz Protokolant – sekr. sądowy Barbara Michoń przy udziale Prokuratora – W. P. po rozpoznaniu w dniu 23/01/2017roku i 01/02/2017 roku sprawy: I. W. c. R. i I. z domu G. ur. (...) w C. oskarżonej o to, że: I W dniu 8 czerwca 2013 roku w O. Świeckim, działając w ramach wypadku mniejszej wagi przywłaszczyła sobie sam
Czytaj więcej»

II K 255/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wyrok łączny wydany w oparciu o przepisy kodeksu karnego obowiązujące po dniu 1.07.2015 r. ( tj. po wejściu w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. - Dz.U. z 2015 r., poz. 396 - stosownie do treści art. 19 ust.1 tej ustawy).
Sygn. akt: II K 255/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agata Makowska-Boniecka Protokolant – sekr. sąd. K. S. przy udziale Prokuratora W. P. po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2017 roku sprawy A. N. urodzonego w dniu (...) r. w C. syna P. i G. z domu (...) skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 27 września 2001 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn
Czytaj więcej»

II K 257/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-10-17

Data publikacji: 2019-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: warunkowe umorzenie postępowania
Sygn. akt II K 257/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17/10/2019 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Jakub Wąwoźny Protokolant - stażysta A. K. (1) przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu w dniu 17/10/2019 r. sprawy: A. K. (2) syna J. i B. z domu K. urodzonego (...) w C. podejrzanego o to, że: w dniu 1 lipca 2019 roku na ulicy (...) w C. kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym O. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie niet
Czytaj więcej»

II K 258/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: kara łączna w obecnym stanie prawnym nie ulega rozwiązaniu w tym sensie , że to ona - obok nowych kar, które mają być objęte łączeniem - stanowi podstawę nowej kary łącznej , co wynika z art.85§ 2k.k. i art. 86 § 4k.k.
Sygn. akt II K 258/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade-Plaskacz Protokolant – sekr. sądowy K. S. Prokurator– G. W. po rozpoznaniu w dniu 18 października 2017 roku sprawy T. D. s. J. i K. z domu W. ur. (...) w C. skazanego prawomocnymi i podlegającymi wykonaniu wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w (...) z dnia 14 maja 2015 r w sprawie o sygn. akt II K 60/15 za przestęp
Czytaj więcej»

II K 260/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-03-08

Data publikacji: 2017-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
Sygn. akt II K 260/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agnieszka Knade - Plaskacz Protokolant – sekr. sądowy Natalia Madeja przy udziale Prokuratora – W. P. po rozpoznaniu w dniach 26/10/2016r., 30/11/2016r., 30/01/2017r., 08/03/2017 roku sprawy: K. Z. (1) s. J. i D. z/d S. , ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: 13 kwietnia 2016 roku w G. kierował samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) zn
Czytaj więcej»

II K 262/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-10-23

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: kara bezwzględna pozbawienia wolności
Sygn. akt II K 262/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23/10/2019 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz Protokolant - sekr. sądowy K. S. przy udziale Prokuratora - ------- po rozpoznaniu w dniu 23/10/2019 r. sprawy: A. B. , syna S. i T. z d. K. , ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: w okresie do 20 stycznia 2018 roku do 21 sierpnia 2018 roku w C. uchylał się od płacenia rat alimentacyjnych zasądzonych na podstawie
Czytaj więcej»

II K 268/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: skazanie na karę ograniczenia wolności , orzeczenie nawiązki na rzecz pokrzywdzonego oraz opłaty i koszty .
Sygn. akt II K 268/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Jakub Wąwoźny Protokolant – stażysta A. K. (1) przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w dniu 9.03.2017, 12.10.2017, 18.01.2018, 8.03.2018, 20.03.2018r sprawy: G. M. (1) , syna S. i S. zd. Ś. , urodzonego (...) w G. , oskarżonego o to, że: w dniu 21 maja 2016 roku około godz. 3:00 w S. działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieust
Czytaj więcej»

II K 282/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: wyrok skazujący za kradzieże z włamaniem i zniszczenie samochodów poprzez podpalenie na bezwzględną karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności
Sygn. akt II K 282/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Agata Makowska-Boniecka Protokolant – sekr. sąd. N. M. przy udziale Prokuratora – E. D. po rozpoznaniu w dniach 19/10/2018, 15/01/2019, 15/02/2019, 14/03/2019 i 28/03/2019 roku sprawy: P. P. (1) s. P. i A. zd. Z. ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: I. w nocy z 21/22 kwietnia 2018 roku w C. przy ul. (...) usiłował dokonać kradzieży z wł
Czytaj więcej»