Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
434

I C 305/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-06-25

Data publikacji: 2019-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 305/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Lewandowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2019 r. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S. A. z siedzibą we W. przeciwko E. B. o zapłatę 1. zasądza od pozwanej E. B. na rzecz powoda (...) Bank (...) S. A. z siedzibą we W. kwotę 11001,30 zł. (jedenastu tysięcy jeden złotych i
Czytaj więcej»

I C 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 400/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2016 roku w C. sprawy z powództwa (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko A. L. o zapłatę orzeka : I Zasądza od pozwanego A. L. na rzecz powoda (...) S. A. z siedzibą w W. kwotę 1558,00 zł (jeden tysiące pięćse
Czytaj więcej»

I C 412/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 412/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska-Bublik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa P. Ł. (1) i A. Ł. przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę orzeka: I Zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwoty po 1880,19 zł /tysiąc osiemset osiemd
Czytaj więcej»

I C 418/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-12-05

Data publikacji: 2019-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 418/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2018 roku w C. sprawy z powództwa A. Ś. przeciwko (...) SE z siedzibą w R. ( (...) ) o zapłatę orzeka : I Zasądza od pozwanego (...) SE z siedzibą w R. (...) ) na rzecz powoda A. Ś. kwotę 3561,99 zł (trzy tysiące pięćset
Czytaj więcej»

I C 435/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-08-23

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 435/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska - Bublik Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2016 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddział Terenowy w B. przeciwko T. W. i M. W. (1) o zapłatę orzeka: I Zasądza od pozwanych na rzecz powódki kwotę 18.093,75 zł /osiemn
Czytaj więcej»

I C 452/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-10-05

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 452/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Monika Mleczko - Pawlikowska Protokolant: sekretarz sądowy Dominika Ritter po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa H. I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. przeciwko R. J. o zapłatę I Oddala powództwo, II Zasądza od powoda H. I Nie
Czytaj więcej»

I C 453/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 453/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Chełmnie sprawy z powództwa P. U. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę orzeka : I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda P. U. kwotę 3500,00 zł ( trzy tysiące pięćset złotych ) z ustawow
Czytaj więcej»

I C 483/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 483/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2016 r. w Chełmnie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko R. Z. o zapłatę orzeka: I Oddala powództwo. II Ustala , że koszty procesu ponosi powód we
Czytaj więcej»

I C 507/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 507/12 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Ewa Melkowska –Bublik Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 roku w C. sprawy z powództwa R. U. przeciwko (...) .U S.A w W. o zapłatę orzeka : I Zasądza od pozwanego (...) .U S.A w W. na rzecz powoda R. U. kwotę 2700,00 zł ( dwa tysiące siedemset złotych ) z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 509/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 509/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska - Bublik Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko Wspólnocie (...) ul. (...) w C. o zapłatę orzeka: I Zasądza od pozwanej Wspólnoty (...) ul. (...) w C. na rzecz powoda S. K. kwotę 5.610,00 zł /pięć tysięc
Czytaj więcej»