Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
393

I C 292/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-06-18

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 292/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sławomir Lewandowski Protokolant: sekretarz sądowy Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 04 czerwca 2018 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko Gminie U. o ustalenie uprawnień do przydzielenia lokalu socjalnego I . Oddala powództwo. II. Zasądza od powoda W. S. na rzecz pozwanej Gminy U. kwotę 240 zł (
Czytaj więcej»

I C 305/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2019-06-25

Data publikacji: 2019-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 305/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Lewandowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Szymańska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2019 r. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S. A. z siedzibą we W. przeciwko E. B. o zapłatę 1. zasądza od pozwanej E. B. na rzecz powoda (...) Bank (...) S. A. z siedzibą we W. kwotę 11001,30 zł. (jedenastu tysięcy jeden złotych i
Czytaj więcej»

I C 365/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska - Bublik Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. w Chełmnie sprawy z powództwa U. S. i K. S. (1) przeciwko I. S. (1) , I. S. (2) zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli orzeka: 1 Oddala powództwo 2 Zasądza od powodów na rzecz pozwanej I. S. (2) kwotę 2.400,0
Czytaj więcej»

I C 370/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-10-18

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 370/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Mleczko-Pawlikowska Protokolant: sekretarz sądowy Dominika Ritter po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko G. W. o zapłatę I Utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 07 lutego 201
Czytaj więcej»

I C 380/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2018-10-05

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 380/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko A. F. o zapłatę orzeka : I Oddala powództwo . II Ustala , że koszty procesu ponosi powódka we własnym zakresie. UZASADNIENIE Powódka A. K. dnia 8 lutego 2018 r. wni
Czytaj więcej»

I C 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 400/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Julita Preis Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Beska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2016 roku w C. sprawy z powództwa (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko A. L. o zapłatę orzeka : I Zasądza od pozwanego A. L. na rzecz powoda (...) S. A. z siedzibą w W. kwotę 1558,00 zł (jeden tysiące pięćse
Czytaj więcej»

I C 412/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 412/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska-Bublik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa P. Ł. (1) i A. Ł. przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę orzeka: I Zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwoty po 1880,19 zł /tysiąc osiemset osiemd
Czytaj więcej»

I C 7/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Melkowska - Bublik Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Urtnowska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa S. E. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę orzeka: I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. E. kwotę (...) zł / (...) / z odsetkami ustawowymi za opóźnienie o
Czytaj więcej»

I C 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Mleczko – Pawlikowska Protokolant: sekr. sądowy Dominika Ritter po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Chełmnie sprawy z powództwa M. R. przeciwko: C. pojistovna S.A z siedzibą w P. , Republika Czeska, Oddział w Polsce z siedzibą w W. o: zapłatę I Zasądza od pozwanego C. pojistovna S.A z siedzibą w P. , Republika
Czytaj więcej»

I C 30/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 30/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Mleczko-Pawlikowska Protokolant: sekretarz sądowy Dominika Ritter po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w W. przeciwko L. G. o zapłatę I Oddala powództwo. II Kosztami procesu obciąża powoda. Sygn. akt I C 30/17 upr UZASADNIENIE Powó
Czytaj więcej»